Paarden zijn zeer sensitieve dieren die steeds in het nu leven en af gaan op hun gevoel. Daarnaast zijn ze heel slim en in staat tot een diepe vriendschap. Het paard helpt je om tot je eigen gevoelens door te dringen. Ze reageren op jouw gevoel en je gedrag. Paarden weten niet of er wel of geen sprake is van een probleem of een sticker. Sterker nog; het interesseert hen ook niet. Ze geven je rust. Maken verbinding met je en geven je eerlijk terug wat jij aan hun geeft. Bij paarden kun je gewoon jezelf en kind zijn.

Kinderen zijn speciaal!

Kinderen zijn speciaal en hebben hele specifieke aandacht nodig. De jeugdzorg binnen een gemeente krijgen steeds meer aanvragen. Echter de indicatie wat een kind meekrijgt worden steeds strenger beoordeeld. Daardoor vallen helaas steeds meer kinderen buiten de boot.

Kinderen die kampen met:

  • Laag zelfbeeld/zelfvertrouwen;
  • Huiswerk problemen;
  • Verslaving soc.media en/of spellen;
  • Pest problemen;
  • Contact maken;
  • Ongewenst gedrag,

komen steeds meer op een zijspoor. Waar kinderen en/of de ouders niet gehoord worden doet Tjibbe Coaching dit wel.

Hoe gaan wij te werk

Wij nodigen u uit voor een gesprek. Daarin vertelt u over de geconstateerde problematiek. In het gesprek komt ook aan de orde hoe wij uw zoon of dochter kunnen helpen. Zo kunnen wij gezamenlijk met u een uniek en specifiek voor het kind gemaakt programma opstellen. Maatwerk dus.

Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Vervolgens maken wij een afspraak voor een intakegesprek met u en uw kind. In dit gesprek komt aan de orde:

  • Motivatie van het kind om deel te nemen
  • We nemen het programma door
  • Gerichte vragen

Aan dit gesprek zijn wel kosten verbonden. Wij rekenen voor dit gesprek
€ 25,00 hoe lang deze ook duurt.

Overige prijzen van een sessie

6 t/m 14 jaar      € 30,= per uur

15 t/m 17 jaar    € 35,= per uur

18 t/m 21 jaar    € 40.= per uur

Het programma

Het programma wordt geheel afgestemd op de hulpvraag en de behoeftes van het kind. Wij gebruiken hiervoor het paard. Een kind kan daardoor geheel zichzelf zijn. Werken met het paard is voor een kind bevrijdend. Hierdoor zijn wij in staat de problematiek uit te werken, het coachen, en laat het paard zien hoe het anders kan en soms zelfs anders moet.

De ervaringen die het paard het kind meegeeft tijdens de sessies worden door het kind zelf toegepast in het dagdagelijkse leven. Dit resulteert in het veranderen van het gedrag.

De ervaringen worden verkregen door hele specifieke oefeningen. Door herhaling en te observeren hoe telkens het paard anders reageert ontstaat bewustwording van gedrag.

Alle oefeningen worden uitgevoerd op de grond en dus nooit op het paard.