Onmisbare informatie

U als werkgever heeft behoefte aan direct toepasbare informatie. U heeft vele vragen welke wij voor u kunnen beantwoorden.

Echter ook uw medewerker heeft vragen. Wij geven het antwoord. Kosteloos!

Werken Tijdens Kanker is opgericht in 2011. Eerst als Stichting en sinds 2013 doorgegaan als ideële organisatie.

Gedreven door ervaringsdeskundigheid heeft Eugène samen met Stg. Jobstap en vele andere instanties werk en kanker op de kaart kunnen zetten. Gelukkig krijgt dit thema ook steeds meer politieke aandacht, echter nog steeds vanuit de verkeerde veronderstelling gedreven vanuit onwaarheden en taboes rondom kanker in de Nederlandse maatschappij.

Meer weten? neem contact met ons op!

Het gevoel

Geertje Grom heeft het 'gevoel' van velen weten te vangen; de genezen maar ontslagen medewerker.

Werken Tijdens Kanker was de eerste organisatie in Nederland die de werknemer met kanker via inclusie voor ontslag behoede. Van alle werknemers in Nederland verviel 60-70% via werk in een uitkeringssituatie. En dit terwijl werk één van de levensbehoeftes is van de mens.

Terugkeer op de arbeidsmarkt was nihil.

Door met de werkgever en de getroffen werknemer reeds direct aan het begin van de diagnose adviezen en coaching aan te bieden en in fase 1 van Poortwachter in te grijpen werd ontslag voorkomen. Terwijl andere gespecialiseerde bedrijven in samenwerking met bedrijven pas in fase 2 of zelfs fase 3 (UWV) actief werden, en helaas zonder resultaat.

Gelukkig zien we dat ook deze bedrijven steeds meer opschuiven richting ons model en via inclusie de getroffen medewerker na herstel weer actief kunnen zijn in hun bedrijf en maatschappij.
Re-integratie lukt alleen via Inclusie

Feit is en blijft dat de ziekte kanker verschillende psychische klachten voortbrengt. Helaas zijn de
werkgerelateerde klachten slechts een deel daarvan. Echter voor ons zeer belangrijk. Veelal volgt ontslag (50-60%) direct en indirect door deze ziekte. De oorzaken liggen in het feit dat wij als maatschappij, nog steeds, niet weten om te gaan met deze ziekte. Taboes, onwaarheden en het beeld van de dood wordt maar niet doorbroken.

Wanneer er ontslag volgt op de ziekte ondanks een re-integratie poging, komen de finaciële   en maatschappelijke problemen om de hoek kijken. Het gevoel van er niet meer toe doen, of er
bij horen is een door ons veel gehoord verhaal.

Het hoeft allemaal niet zover te komen. Onze methodiek is de inclusieve re-integratie methode.
Alle trajecten hebben we met succes weten af te ronden, geen ontslag dus.

De trajecten die wij uitvoeren gaan tot diep in het bedrijf. Naast het coachen van de getroffen medewerker coachen en trainen wij directie, staf, HR en zelfs de directe collega. Wanneer er bewustwording is ten aanzien van het probleem, is het geen probleem meer.