De medewerker voorop

Het belang van een gezonde werknemer
voor een bedrijf is zeer groot. En de werkgever heeft er ook veel voor over om dit zo te houden.

Het team moet in balans zijn, heeft ordening nodig en binding. Als binnen een van deze
wetmatigheden een verstoring optreedt
werkt het team en daarmee een bedrijf niet meer optimaal.

Voor een goed functionerend en communi-
cerend team hebben wij specialistische teambuildings.

Wij verzorgen management-trainingen of gaan individueel met uw medewerker aan
de slag.

Neem daarom geheel vrijblijvend contact
met ons op.


Verrassingen

Veel bedrijven komen voor verrassingen te
staan omdat ze het ziekteproces van hun medewerker op hun beloop laten.

Goede interventie vindt reeds plaats in
spoor 1. Niet alleen komt het UWV om de
hoek kijken, echter zien wij te vaak dat het
traject verandert van een ziekte naar een
verstoorde arbeidsrelatie.

Daar wij alles benaderen vanuit het inclusie
model zijn wij in staat dit ten alle tijde te
voorkomen.Re-integratie

Wij voeren voor u re-integratietrajecten uit zowel in spoor 1 en/of 2. Wij geloven in een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen, inclusie, voor een bestendige oplossing. Vastleggen van afspraken en verslaglegging van de gesprekken is vanzelfsprekend.

We zijn direct betrokken bij het bedrijf en de medewerker waarbij we gevraagd en ongevraagd advies geven.

Niet onbelangrijk is dat wij nauwe contacten onderhouden met het UWV.

Ons specialisme bij re-integratie trajecten van bedrijven, zijn de medewerkers (en het gezin) die te maken hebben met kanker.

Deze zeer specifieke specialisatie doen wij samen met of in opdracht van Werken Tijdens Kanker.